…Omdat het om mensen gaat !

Zo wordt het spel gespeeld….

“Zo wordt het spel gespeeld”
over empowerment en gemeenschap – een praktijkonderzoek uit het werkveld Urban Mission –
Titus Schlatmann en Rob van Waarde

Hoe geven wij gestalte aan de samenlevingsopbouw anno nu? Hoe kunnen er betekenisvolle plekken groeien in de stadswijk? Kunnen die ook gestigmatiseerde mensen insluiten? Kunnen beroepskrachten, vrijwilligers en bezoekers van een wijkcentrum werkelijk ruimte bieden aan elkaar? Komt ieder dan steviger in het leven te staan? Hoe wordt ‘dit spel gespeeld’?
Dit boek is een weerslag van een praktijkonderzoek, dat gedaan is door zes pastorale beroepskrachten, werkzaam in stadswijken, met mensen die achter- stand en uitsluiting kennen. Zij brengen concrete praktijkverhalen bijeen en doordenken deze methodisch. De ervaringen zijn te lezen als succesverhalen, maar vaak ook als breekmomenten. Lang niet alles lukt. Processen van empowerment en gemeenschapsvorming verlopen niet in een rechte lijn.
Beroepskrachten en vrijwilligers proberen zich kwetsbaar op te stellen en zijn zelf ook in het geding. De confrontatie met de ander is vaak schokkend, maar draagt ook verrassingen aan. Door dat toe te laten ontstaat er wederkerigheid met de deelnemers. Dan komt het proces van de groep en het individu verder. Er groeit gemeenschap en er ontstaat empowerment. Tot vreugde van de beroepskrachten beleven zij dit dikwijls als een inspirerende ervaring. “Zo wordt het spel gespeeld!”, zegt een van de bezoekers. Draagt deze kennis bij aan ‘vernieuwend welzijn’ en een betere samenleving? De lezer wordt uitgedaagd hierin mee te denken en mee te doen met zorgvuldige analyse van praktijkervaringen.
Dit onderzoek heeft de vorm van ervarend leren. Die wijze van leren past goed bij de werksoort en de mensen waarmee gewerkt wordt. De ontwikkeling van gedachten in deze tekst is een – geordende – weerslag van de eigen ontwikkeling in het ‘groepslaboratorium’, dat door de onderzoeksgroep samen gevormd werd. Tenslotte is de ‘proef op de som’ genomen in een breder gezelschap. Ook daar wordt verslag van gedaan.
De onderzoeksgroep verzamelde de opbrengst van haar praktijkonderzoek voor zichzelf, maar ook voor vakgenoten, bestuurders, beleidsmakers, vrijwilligers, deelnemers en andere geïnteresseerden. Deze reflectie biedt nieuwe aanknopingspunten voor de breedte van het welzijnswerk, gelovig èn seculier.

– – – –
De onderzoeksgroep bestond uit: Jan W. Beuckens (overleden), Anneke van Elderen, Els Keet, Ceciel Funnekotter, Titus Schlatmann, Rob van Waarde en Herman IJzerman. Informatie: 06 – 4744 2146.

– – – –

ISBN 978-90-812849-6-7, NUR-code: 711

bestelbaar, ook in de Engelstalige versie (prijs 22 euro) via: peter@vanderros.eu