…Omdat het om mensen gaat !

Zelfbeheren kun je leren

wijkinitiatieven, waarbij wijkbewoners [meestal] samen met een professional en het bestuur zoeken naar een vruchtbaar opbouwproces van een wijkruimte in gezamenlijk beheer.

Er is veel gaande in de wereld van de wijk, van de buurten. veel werk wordt wegbezuinigd of wordt bedreigd met krimp. Terwijl in onze visie o.m. die kleinschalige projecten / waar ontmoetingen mogelijk zijn / een wijk leefbaar maken en houden.

trainer:

Titus Schlatmann