…Omdat het om mensen gaat !

Heidag bestuur voedselbank Haaglanden

De besturen van de voedselbankuitgiftepunten verzetten veel werk, het belang van goede en zakelijke aansturing en beleidsvorming staat buiten kijf. Feit is ook dat er na jaren afstand kan groeien tussen beleidsmakers en uitvoerders. Belangrijk is dat beleid gemaakt blijft worden op de praktijk van de mensen op de werkvloer. Ons aanbod is daarop gericht.

Doel:

De deelnemende bestuursleden hebben ervaren dat stilstaan en vertragen hen in weer contact brengt met de praktijk van het werk op de uitdeellocaties en met hun eigen drijfveren om juist dit werk te doen.

Middel:Uitwerken van twee praktijksituaties gelegd tegen de eigen beleidsvisie en de eigen doelstelling.

Tijdsduur: In overleg, minimaal een dagdeel.

Trainer/begeleider:

Joke Visser, Fokje Wierdsma, Titus Schlatmann,