…Omdat het om mensen gaat !

Dag van de Voedselbank: kranig in creativiteit!!

Doel:

Kennis- en werkplezieroverdracht.We zien bij de vrijwilligers, afnemers en coördinatoren van voedselbank veel creativiteit vrijkomen. Logistieke kennis, visie-ontwikkeling (wij zeggen nooit nee!! Wat betekent dat in de praktijk als er 3 ons boontjes binnenkomt of 50 kg) maar ook over samenstelling van pakketten (recepten met wat er in je pakket zit), verbouwen van wat er regelmatig tekort is, inschakelen van onverdacht hulpaanbod. Ons staat een dag voor ogen waar serieus, hilarisch, creatief kan worden uitgewisseld wat er zo in het werk met de mensen is bedacht om kracht en talent vrij te maken en in te zetten….

Middel: workshops, toneel, recepten, eigen inbreng van afnemers etc.

Tijd:

1 dag voor afnemers,vrijwilligers, coordinatoren, betrokkenen.

Begeleider:

Joke Visser