…Omdat het om mensen gaat !

Voedselbankaanbod

Het zou niet nodig moeten zijn, maar de voedselbanken in Nederland zijn de enige banken die groeien!

Je komt alles hier tegen: armoede, ongemak, blijdschap, maar ook botsing met eigen normen en waarden.

Aanbod coördinatoren

Coördineren en aansturen van het werk bij jullie uitgiftepunt is mooi werk, tegelijkertijd kan het flink schrijnen! Het werk ziet er op de verschillende uitgiftepunten heel verschillend uit. De ene coördinator laat veel over aan de vrijwilligers en verschijnt als het nodig is (ik kom bij handopsteken), de ander is altijd aanwezig op de werkvloer. Bij de een worden 40 pakketten uitgedeeld, bij de ander 400. Elk uitdeelpunt heeft een eigen werkverdeling, een eigen sfeer. Toch zijn er overeenkomsten en knel- of leerpunten.

Onze trainingen zijn altijd ontworpen na een gesprek met betrokkenen.

Meest voorkomende vragen:
 • het groeiproces van je vrijwilligers in het oog, inzet van hun talenten in?
 • Soms kan een vrijwilliger het werk niet aan. Hoe communiceer je dat?
 • Hoe is de communicatie met de afnemers van de pakketten?
 • Hoe begin en eindig je het werk met de mensen? Is er tijd voor uitwisseling voor en na het werk?
 • Proletarisch winkelen, wat zijn de afspraken rond mijn en dijn?
 • Je leiderschap? Hoe vul je dat in
 • Hoe houd je diepgang in het werk (waar doen we het ook al weer voor?)
 • Soms wordt er – bewust of onbewust – macht uitgeoefend op de werkplek. Hoe leg je dat open?
 • Je bestuur? Is er een gedeelde visie op het werk?
Aanbod:

Intervisiegroep voor coördinatoren. drie à vier dagen per jaar van 10.00 tot 16.00 uur. Je breng eigen werk in en werkt dit samen met collega’s uit . Naast jouw kennis en deskundigheid zijn ook je ongemak en verlegenheid toegangen tot leren voor jou en je collega’s. We maken gebruik van verschillende werkvormen en van toegesneden theorie.

Trainer/begeleider:

Joke Visser

 

Aanbod voor vrijwilligers voedselbank

Het werk op de voedseluitgiftepunten vraagt heel veel inzet van veel vrijwilligers. Vanuit respect voor het werk dat deze mensen wekelijks verzetten bieden wij het volgende:

Meest voorkomende vragen rond dit vrijwilligerswerk:

 • Respect is de basis van dit werk voor en door mensen die soms hun zelfrespect zijn kwijtgeraakt. Hoe ga je om met afnemers van pakketten uit culturen die jou vreemd zijn?
 • Hoe ga je om met mensen die hun pakket niet lijken te waarderen, die er spullen uitgooien of ruilen?
 • Agressie op de werkplek, mensen die schelden of die vinden dat ze tekort komen. Hoe communiceer je dat?
 • Zijn er afspraken over “mijn en dijn”
 • Voortrekken mag niet en toch….
 • Wie is de baas, wat is precies jouw rol?

Aanbod:

Jaarlijkse training voor de vrijwilligers van een of twee dagdelen. Elke training is op maat, er is altijd een gesprek vooraf om de accenten te leggen. Er wordt gewerkt met eigen ervaringen; spel en humor maken het leren licht.

reacties deelnemers:

“Ik weet nu wat ik waard ben en ik voel dat ik de mensen iets te bieden heb.”

“Ik heb al jaren geen betaald werk maar ik ben ook iemand met kennis en ik ben heel blij dat ik in dit werk mijn eigen kennis kan delen met onze klanten.”

“Wij hebben nu iedere week vooraf koffie met elkaar en na afloop laten we alles even passeren dat goed of moeilijk was. We kunnen elkaar er nu beter op aanspreken. Dat hebben we geleerd.”

Trainer/begeleider:

Joke Visser

 

Heidag bestuur voedselbank Haaglanden

De besturen van de voedselbankuitgiftepunten verzetten veel werk, het belang van goede en zakelijke aansturing en beleidsvorming staat buiten kijf. Feit is ook dat er na jaren afstand kan groeien tussen beleidsmakers en uitvoerders. Belangrijk is dat beleid gemaakt blijft worden op de praktijk van de mensen op de werkvloer. Ons aanbod is daarop gericht.

Doel: De deelnemende bestuursleden hebben ervaren dat stilstaan en vertragen hen in weer contact brengt met de praktijk van het werk op de uitdeellocaties en met hun eigen drijfveren om juist dit werk te doen.

Trainer/begeleider: Fokje Wierdsma, Titus Schlatmann,

 

Dag van de Voedselbank: kranig in creativiteit!

Doel: kennis- en werkplezieroverdracht. We zien bij de vrijwilligers, afnemers en coördinatoren van voedselbank veel creativiteit vrijkomen. Logistieke kennis, visie-ontwikkeling (wij zeggen nooit nee!) Wat betekent dat in de praktijk als er drie ons boontjes binnenkomt of 50 kilo) maar ook over samenstelling van pakketten (recepten met wat er in je pakket zit), verbouwen van wat er regelmatig tekort is, inschakelen van onverdacht hulpaanbod. Ons staat een dag voor ogen waar serieus, hilarisch, creatief kan worden uitgewisseld wat er zo in het werk met de mensen is bedacht om kracht en talent vrij te maken en in te zetten….

Middel:

workshops, toneel, recepten, eigen inbreng van afnemers etc.

Tijd:

1 dag voor afnemers,vrijwilligers, coordinatoren, betrokkenen.

Begeleider:

Joke Visser