…Omdat het om mensen gaat !

Presentie in de buurt

Present-zijn is een grondhouding, zeker niet perse toebehorend van het domein van inloophuizen en buurtpastoraat. Wij bieden een training voor hulpverleners of medewerkers van instellingen in stad of buurt die gericht is op houdingsaspecten.

Onze trainingen zijn ook gericht op werkers in wijkteams.

Het doel is deze professionals te leren omgaan met vragen, gevoelens en verbijstering over de verhalen van mensen ‘aan het loket’, zoals die deel uitmaken van de eigen dynamiek van stad of buurt.

Mogelijkheden training/begeleiding

Bij jouw werk in de buurt hoort op zijn tijd ook begeleiding, het blijft leren in een veranderende maatschappelijke context. Begeleiding van jouw hele team heeft een eigen, krachtige dynamiek. Je team is na begeleiding (meer) in staat de verschillende kwaliteiten in te zetten en te waarderen en dus (meer) in staat de eigen kracht van de bewoners/clienten te waarderen en toe te laten.

Interesse? Wij bieden

  • teamcoaching
  • intervisie
  • groepssupervisie

exposuretraject, uitmondend in een gezamenlijk werkplan

Niet alleen het werken in groepen, maar ook individuele begeleiding is mogelijk, in de vorm van supervisie, werkbegeleiding of coaching.

trainers-begeleiders:

erman IJzerman

Fokje Wierdsma

Dineke Hoff

Titus Schlatmann

Joke Visser