…Omdat het om mensen gaat !

Vrijwilligerstrainingen:

Vrijwilligers vormen de ruggengraat van het buurtwerk. Zonder de inzet van vrijwillige buurtbewoners is er geen werkelijke band tussen kerk en buurt. Waar de functionaris relatief eenvoudig een beroep kan doen op cursussen en trainingen die de professionaliteit bevorderen, daar geldt dit voor de vrijwillige medewerker vaak minder. Wij  bieden ook vrijwilligers de kans zich verder te ontwikkelen. Dat is prettig voor de vrijwilligers zelf,  maar ook voor de organisatie èn de werkers. Getrainde vrijwilligers gaan beter om met hun grenzen, kennen hun eigen kwaliteiten en behoeften, zijn communicatiever, weerbaarder, creatiever, en vooral: meer ontspannen. kwaliteiten die ze ook elders kunnen inzetten!

Wij peilden de behoefte aan toerusting.

Vragen zijn onder meer:
 • Goede communicatie , wanneer spreek ik, wanneer zwijg ik? Communicatie met de gast kan opener, maar ook met mijn collega-vrijwilliger, mijn teamlid
 • Team zijn. Ken je kwaliteiten, leer ontvangen van je collega’s
 • ontdekken, respecteren en leren van mijn eigen grenzen en die van het huis
 • omgaan met “moeilijke bezoekers”. Wanneer vind ik iets “moeilijk”?
 • Oefenen in benaderen bij agressieve of intimiderend overkomende bezoekers
 • Je eigen diepste motivatie om dit werk te doen, voeding vanuit je bron
 • Hoe houd je het uit met wat jij en je inloophuis niet kunnen veranderen?
 • Visie van jouw inloophuis, het beleid  en jouw werk. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Is dit helder?
 • Omgaan met afscheid en sterven
 • Diversiteit
 • omgaan met andere culturen.

 

Dit aanbod is uitdrukkelijk bedoeld om de eigen vragen te prikkelen.

In gesprek met jullie wordt de training op maat aangeboden

Opmerkingen van enkele coördinatoren:

Bij het terugkijken op de trainingsdag merkte ik dat wij als gastvrouwen en heren toch veelal uitgaan van wat er bij ons binnen gebeurt. Als het binnen maar rustig is!

De kracht van de bezoekers komt er bij ons nog lang niet uit. Dat roept wel ongerustheid  bij me op; ik zou een volgende training daar graag nog meer mee werken.

Vrijwilligers aan het woord:

Ik vond het heel leerzaam dat goed met mijzelf omgaan ook respectvoller is naar de bezoeker.

Ik was ontroerd toen ik mezelf hoorde zeggen dat ik opbloei aan het werk. Als ik dit werk niet had zou ik somber zijn, omdat ik dan niets bijdraag aan de zwaarte van het leven in een stad.

De ontroering zat ‘m er in dat ik me tijdens deze dag bewust werd dat ik dus ook veel ontvang van de bezoekers

Op de trainingsdag is voor mij schokkend duidelijk geworden hoezeer ik soms aan mijzelf voorbij ga; “als die ander het maar goed heeft”, zoiets. Ik heb leren voelen dat dat mij spanning geeft en dat er dan ook nauwelijks echt contact is.

Trainers/begeleiders:

Dineke Hoff, Fokje Wierdsma, Joke Visser