…Omdat het om mensen gaat !

Leerroute voor gevorderde werkers Urban Mission

Voor professionals die de leerroute Urban Mission met goed gevolg aflegden is er de mogelijkheid deel te nemen aan een leerroute voor gevorderde werkers.

Doel:

*Je ondersteunt elkaar in de groep  in het onderzoeken van thema’s die opkomen uit de dienst met de buurtbewoner, de gast in je inloophuis, je parochielid of gemeentelid.

*Je hebt met elkaar en individueel de kwaliteit van je werk onderzocht. Daarin zal aandacht worden besteed aan  structuur van de  gift (wie geeft, wie ontvangt)  in de betrekking, de mystagogie (die ander is een geheim)  en het leiderschap (dienend, sturend, spiritueel? Wat past bij jou.?).

*Je hebt geleerd om de positie van je werkplek te bepalen  ten opzichte van  een veranderende kerk en de markt van het nieuwe welzijn.

Aanpak:

Ieder brengt allereerst de  biografie in. Aan de hand van de inbreng van je werk wordt onderzocht hoe jij het ambacht hebt geleerd en wat die kennis heeft opgeleverd. Met behulp van rollenspelen, audiovisueel materiaal en theorie zal onderzocht worden wat de bijzonderheid van de eigen werkplek is  in het kerkelijke veld en in de markt van nieuw welzijn. Welke taal spreek jij, welke taal spreekt de markt? Wat zijn de bedreigingen maar ook: wat zijn kansen voor ons werk met de mensen?

Tijdsduur: Minstens drie (tweedaagse) bijeenkomsten.

reacties trainees: 

Ik heb veel te danken aan de training: ik doe er toe, mijn plek doet er toe, we hebben iets eigens in te brengen en dat zal ik inbrengen ook! Ook op plekken waar dit nog nooit op die manier gehoord is, in de taal van mijn plek.

In beide trainingen die ik heb gevolgd heb ik gemerkt dat ik ben uitgedaagd om mijn eigen leerproces te bewaken, beginnend bij het kiezen van mijn leerthema’s:

De trainingen vinden plaats in een groep en dat betekent dat je ook medeverantwoordelijk wordt voor het leerproces van de anderen. Dat zorgt ervoor dat je scherper gaat kijken naar anderen en naar jezelf en gaat nadenken over ontwikkeling.