…Omdat het om mensen gaat !

De leerroutes voor (beginnende) werkers in de wijk

Een training voor mensen die werken met mensen: coördinatoren van inloophuizen, (buurt-, straat-)pastores, wijkteams, mensen met hart voor mensen.

Inhoud:

De leerroute) wordt vanuit de Urban Mission al jarenlang gegeven; gestoeld op het ervarend leren, werkend met de eigen werksituaties en opgebouwd volgens de vier volgende lijnen:

  • de eigen vorming, je weet waar je kracht en je makke vandaan komen.
  • leren werken vanuit de belangen en de behoeften van de bezoekers/buurtbewoners
  • wat zijn je eigen bronnen?
  • Wie bepaalt de inhoud van je werk? De kerk, je bestuur, de gemeentelijke overheid die je werk (deels) subsidieert, de vragen vanuit de doelgroep, een samenspel van dit alles…?

In onze optiek is trainen:

  • oefenen in communicatie
  • leren in de groep: de groep staat model voor het werken in een team.
  • In de groepsdynamiek worden kwesties als tijd/duur en ook macht zichtbaar en voelbaar gemaakt.
  • De werker zelf is het instrument in het werk

 

Zo steunt de groep elkaar in het onderzoeken van thema’s die opkomen uit de dienst met de buurtbewoner en kan ieder  de eigenheid van het  werk  benoemen en  profileren in de markt van het nieuwe welzijn en in het kader van de vernieuwde participatiewetgeving

Tijdsduur: De leerroute wordt in overleg met de deelnemers gepland, het is een langduriger leertraject, een verdiepend leren. Er kan gekozen worden voor 8 blokken van twee dagen, verdeeld over twee jaar of voor een intensief leerjaar met iedere maand een dag trainen. Onderling houden de deelnemers contact via een huiswerkgroep.

reacties trainees:

De training heeft me aangezet om “mijn ideale baan” te ontwerpen, rekening houdend met mijn kwaliteiten en mijn belemmeringen en concrete stappen in die richting te zetten

De training heeft eraan bijgedragen dat ik meer plezier in mijn werk heb gekregen en ondernemender, proactiever  ben geworden. Ik ben me bewust geworden van de achterliggende gronden voor mijn keuze voor dit werk.

Ik heb gemerkt dat mijn zelfstandigheid en mijn vermogen om gegrond een kritische positie in te nemen gegroeid is en dat komt doordat de methode van ervarend leren steeds uitgaat van de praktijk.