…Omdat het om mensen gaat !

Leerroutes Urban Mission

De leerroutes:
een training voor mensen die werken met mensen: coördinatoren van inloophuizen, (buurt-, straat-)pastores, wijkteams, mensen met hart voor mensen.
Inhoud: De leerroute) wordt vanuit de Urban Mission al jarenlang gegeven; gestoeld op het ervarend leren, werkend met de eigen werksituaties en opgebouwd volgens de vier volgende lijnen:
• de eigen vorming, je weet waar je kracht en je makke vandaan komen.
• leren werken vanuit de belangen en de behoeften van de bezoekers/buurtbewoners
• wat zijn je eigen bronnen?
• Wie bepaalt de inhoud van je werk? De kerk, je bestuur, de gemeentelijke overheid die je werk (deels) subsidieert, de vragen vanuit de doelgroep, een samenspel van dit alles……. ??

Zie verder: knop leerroute voor (beginnende) buurtwerkers