…Omdat het om mensen gaat !

Intervisiegroep coördinatoren inloophuizen

Doel:

Aanscherpen van je vakbekwaamheid, toe-eigenen van je functie en van de methode van present zijn. je leert taal en woorden geven aan het eigene van het werk in andere circuits(bijv. je eigen bestuur, politiek). De juiste taal vinden is in toenemende mate belangrijk in de nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. De participatiesamenleving vraagt om goed en alert te zien hoe jouw/jullie visie zich verhoudt tot vragen van politiek en maatschappelijke organisaties. Dit is een grote uitdaging en een grote bereidheid tot samenwerking met anderen. Hoe houd je daarin goed de focus op je gasten.

Centraal staat je eigen praktijk, we oefenen met behulp van verschillende werkvormen (soms talig, soms creatief) en ondersteund door theorie (de theorie volgt de praktijk) in grensbesef en zinvinding.

Presentiewerk werk is in wederkerigheid, we werken daarom met termen als kwetsbaarheid, ook je eigen kwetsbaarheid. We werken met woorden als: ontvangen want ook jij mag ontvangen.

Je leert in de groep gevoelig(er) te worden voor authentieke bronnen van spiritualiteit in de harde realiteit van het werk. Je ontwikkelt vaardigheid om je kennis op relevante plekken in te zetten.

De deelnemers voelen zich gesterkt in de methode van de presentie, het bij de mensen blijven,ook, nee: juist in momenten van vreugde en verdriet. Je leert rust zoeken in de methodiek en in de stilte om in “eigen huis” de presentie ruimte te houden voor deze de relatie, voor de “traagheid” daarvan.