…Omdat het om mensen gaat !

Intervisiegroepen

Intervisiegroep voor pastores

Een cursus voor pastores die een parttime seculier en geestelijk beroep combineren of overwegen zo’n combinatie te kiezen.

M 25 intervisiegroep

Doel van deze intervisiegroep voor jou als tweedelijnse werkende professional: deskundigheidsbevordering, bemoediging en aanscherping van de werkhouding. Het aanscherpen van de eigen vakbekwaamheid, bewustwording van professionaliteit in dit werk en het behartigen van de belangen van de eerstelijnwerkers. In de intervisie bijeenkomsten wordt je eigen vorming, je eigen wijze van zinvinding meegenomen. Dit geeft inzicht in je benadering van jongeren en vrijwillige begeleiders . Je leert uit eigen werkcasuïstiek , uit je de eigen motieven en verwachtingen. Zo ontdek je wie subject is van het werk. Omdat je werkt in een groep voel je je gesterkt door het delen je dilemma’s. Je leert in contact te blijven met zowel je aanstuurders als de zendende instantie (dat kan een kerk of parochie zijn) en vooral: met de profijtgroep de focus van je werk.

Tijd:

drie a vier dagen per jaar, in overleg met de deelnemers.

Trainer/begeleider:

Dineke Hoff