…Omdat het om mensen gaat !

intervisie eerste- en tweedelijnswerk

Elk aanbod voor intervisie is “op maat”. Wat heb jij/wat heeft jouw team nodig? Wat zijn de vragen? Welke vorm past daarbij? Voorbeelden van groepen die nu “draaien”.

  • Intervisiegroep voor pastores

Een intervisie-aanbod voor pastores die een parttime seculier en geestelijk beroep combineren of overwegen zo’n combinatie te kiezen.

  • M 25 intervisiegroep

Doel van deze intervisiegroep voor jou als tweedelijnse werkende professional: deskundigheidsbevordering, bemoediging en aanscherping van de werkhouding. Het aanscherpen van de eigen vakbekwaamheid, bewustwording van professionaliteit in dit werk en het behartigen van de belangen van de eerste-lijn werkers. In de intervisie bijeenkomsten wordt je eigen vorming, je eigen wijze van zinvinding meegenomen. Dit geeft inzicht in je benadering van jongeren en vrijwillige begeleiders. Je leert uit eigen werkcasuïstiek , uit je de eigen motieven en verwachtingen. Zo ontdek je wie subject is van het werk. Omdat je werkt in een groep voel je je gesterkt door het delen je dilemma’s. Je leert in contact te blijven met zowel je aanstuurders als de zendende instantie (dat kan een kerk of parochie zijn) en vooral: met de profijtgroep de focus van je werk.

Tijd: drie a vier dagen per jaar, in overleg met de deelnemers.

Bij deze groep kun je insteken vanaf september 2015

Trainer/begeleider: Dineke Hoff

Intervisiegroep coördinatoren inloophuizen

Doel: Aanscherpen van je vakbekwaamheid, toe-eigenen van je functie en van de methode van present zijn. je leert taal en woorden geven aan het eigene van het werk in andere circuits(bijv. je eigen bestuur, politiek). De juiste taal vinden is in toenemende mate belangrijk in de nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. De participatiesamenleving vraagt om goed en alert te zien hoe jouw/jullie visie zich verhoudt tot vragen van politiek en maatschappelijke organisaties. Dit is een grote uitdaging en een grote bereidheid tot samenwerking met anderen. Hoe houd je daarin goed de focus op je gasten.

Centraal staat je eigen praktijk, we oefenen met behulp van verschillende werkvormen (soms talig, soms creatief) en ondersteund door theorie (de theorie volgt de praktijk) in grensbesef en zinvinding.

Presentie-werk werk is in wederkerigheid; we werken daarom met termen als kwetsbaarheid, ook je eigen kwetsbaarheid. We werken met woorden als: ontvangen, want ook jij mag ontvangen.

Je leert in de groep gevoelig(er) te worden voor authentieke bronnen van spiritualiteit in de harde realiteit van het werk. Je ontwikkelt vaardigheid om je kennis op relevante plekken in te zetten.

Je voelt je gesterkt in de methode van het ervarend leren, je leert (meer) bij de mensen te blijven juist in momenten van vreugde en verdriet. Je leert rust zoeken in de methodiek en in de stilte om in “eigen huis” ruimte te houden voor deze relatie, voor de “traagheid” daarvan.