…Omdat het om mensen gaat !

Individueel aanbod

Ben je buurtpastor, straatpastor, buurtwerker, coördinator van een inloop, bewonersorganisatie of lid van een wijkteam? Bij jouw werk in de buurt hoort op zijn tijd ook individuele begeleiding, het blijft leren in een veranderende maatschappelijke context.

Interesse? Wij bieden:

  • individuele exposure, uitmondend in een werkplan (zie onder knop exposure en de artikelen over exposure)
  • Individuele supervisie /coaching of werkbegeleiding
  • Wij geven ook supervisie aan studenten van de Islamitische Universiteit Rotterdam
  • Mogelijkheden voor begeleiding van je team: zie bij: present in de buurt/leerroutes urban mission/intervisie-aanbod

 

trainers-begeleiders:

Herman IJzerman

Fokje Wierdsma

Dineke Hoff

Titus Schlatmann

Joke Visser