…Omdat het om mensen gaat !

Groepscoaching op het gebied van zelfbeheer

Doelen:
  • Je krijgt als deelnemer zicht op het proces waarin je je gezamenlijk bevindt.
  • Je groeit in wederkerigheid en gemeenschappelijkheid;
  • Iedereen doet mee aan toets van het groepsproces aan de kwetsbaarheid van alle deelnemers en bezoekers van de desbetreffende wijkruimte.

Jij als werker leert om een presente vorm van begeleiding te bieden, waarbij je de kwaliteiten van wijkbewoners leert zien en ontvangen

Trainers/begeleiders: Titus Schlatmann/Fokje Wierdsma

Training ervaringscoaches

Ervaringsdeskundigen hebben kennis, levenswijsheid en deskundigheid voorhanden. Wij trainen ervaringsdeskundigen om dit in te zetten in werk

Trainers:

Titus Schlatmann en Fokje Wierdsma