…Omdat het om mensen gaat !

Exposure

Jouw stad, jouw buurt of de buurt waar jij gaat werken is een eigen bron van kennis. Via een exposure-traject ervaar je dat oefening en begeleiding nodig is om ontvankelijkheid voor mensen, gebouwen, geuren, geluiden, beelden, schoonheid te scherpen. Je leert je te laten ontvangen in de stad, daar te zijn zonder bedoeling, zonder taak. Je kunt – na reflectie -verwoorden hoe deze ontvankelijkheid een werkelijk wederkerige relatie met een ander (de pastorant, de buurtbewoner, de gast in het inloophuis) versterkt.

Exposure-trajecten bieden wij in verschillende vormen:

  • exposure-weken/weekends voor theologiestudenten of studenten SPW
  • studenten op exposure

  • exposure-trajecten voor buurtpastores, professionals van inloophuizen,straatpastoraat en buurt- en kerkplekken.Een exposure die uitmondt in een werkplan.
  • TCKS biedt ook al jaren exposures voor wijkkerkeraden en parochie-raden die zich willen verdiepen in de vragen van de eigen buurt, met name in deze tijd van krimp en bezinning op “hoe verder”. Deze verdiepende oefening geeft een andere blik op kerk-zijn in het hier en nu.
  • In vrijwilligerstrainingen worden vrijwilligers uitgenodigd een dagdeel in de directe omgeving van hun “inloophuis/buurthuis/open kerk” een korte exposure te doen. Met een korte toelichting vooraf lopen, kijken, ruiken, horen, zien en voelen. Niet anders dan dat. Achteraf een goede uitwerking in de groep. De reacties zijn zonder uitzondering positief: Leerzaam, schokkend soms maar altijd: ik kijk nu anders naar onze gasten, ik reageer minder vanuit een (voor)oordeel.

Trainers/begeleiders:

Herman IJzerman

Fokje Wierdsma

Dineke Hoff

Titus Schlatmann

 

Meer lezen: artikelen over exposure tref je aan onder de knop: artikelen.