…Omdat het om mensen gaat !

Training en begeleiding

Je wilt je in je werk gedragen voelen. Het delen en werken met elkaar geeft je de kans je motivatie te verdiepen, leren in een groep geeft spiegels, geeft inspiratie.

We  trainen en begeleiden wij  werkers, besturen èn vrijwilligers. De methode is die van het ervarend leren, de vorm en de tijdsinvestering: die bespreken we met elkaar.

De filosofie van waaruit wij werken gaat uit van de kracht en deskundigheid van de mensen zelf.  We hebben ook weet van de kwetsbaarheid van het bestaan, juist in deze tijd van transitie. In die veranderingen is training een krachtig hulpmiddel om te blijven genieten van en te ontvangen in het werk. Wij trainen werkers scherp te blijven in hun focus op de mensen in de buurten. Omdat het om mensen gaat!

Alle vormen van training en begeleiding zijn “op maat”. Trainer en werker kiezen vorm en tijdsduur.

Een aantal voorbeelden is te vinden onder de knoppen:

– nieuwsbrief

[onder deze knop de actualiteit, symposia, studiedagen etc.]

– training

hieronder de volgende (overzichtelijke) ‘waaier’ aan subknoppen:

  • leerroutes Urban Mission
  •  intervisie eerste- en tweedelijnswerk
  • aanbod wijkteams: exposuretraining, intervisie, leerroute ‘present in de wijk’
  • individueel leren: supervisie, werkbegeleiding, coaching
  • vrijwilligerstrainingen
  • eigenaarschap: werk door en voor ervaringsdeskundigen
  • Exposure: wandelen zonder doel?