…Omdat het om mensen gaat !

Team

Present! En dan…

Ons Trainingscentrum Kor Schippers (TCKS) is een klein, slagvaardig trainingscentrum met vijf trainers/begeleiders die zelf ook werken in de aandachtsvelden waarin wordt getraind. We kennen de uitdagingen waar werkers, bestuurders  en vrijwilligers tegenaan lopen.

De methode van waaruit wij werken is die van het ervarend leren. Een van onze inspirators in het methodisch werken – in relatie met mensen – is prof.dr. K. Schippers (1925-1997).

Trainers / begeleiders bij TCKS zijn: Herman IJzerman, Fokje Wierdsma, Dineke Hoff-Smalbrugge, Titus Schlatmann en Titia de Boer

 

 

Wij bieden bij- en nascholing (supervisie/coaching/werkbegeleiding/exposure/ intervisie) voor werkers in de context van wijken/buurten.

  • buurt- en kerkwerkers
  • professionals en vrijwilligers bij straat-, arbeids- en justitiepastoraat
  • pastores, vrijwilligers en bestuurders bij kerkelijke gemeenten en parochies
  • (nieuw gevormde) wijkteams
  • teams in de gezondheidszorg
  • geestelijk verzorgenden
  • werkers in de jeugdzorg

Kortom: werkers uit verschillende disciplines die in alle transitie de kwaliteit van hun dienst aan de buurtbewoner willen hooghouden.