…Omdat het om mensen gaat !

Literatuur en artikelen

Literatuur en artikelen

Jullie treffen op deze pagina een aantal artikelen

die inzicht geven in:

  • methodiek van de presentie
  • geven en ontvangen in het werk
  • exposure
  • interventie en presentie
  • aandacht, wat is dat
  • vertraging is heilzaam