…Omdat het om mensen gaat !

Besturen orienteren zich opnieuw

Besturen orienteren zich opnieuw in een veranderend maatschappelijk bestel en een vernieuwde WMO. TCKS geeft met regelmaat besturen van inloophuizen, buurt pastoraatplekken en kerk en buurtwerk training op de vragen van nu. de ervaring leert dat dit veel ontspanning oplevert voor de bestuurders en een betere aansluiting op het werk en bij de gasten