…Omdat het om mensen gaat !

Author Archives

Gods, Allah’s glimlach

Inleiding In deze bijdrage wil ik met u nadenken over het besef dat de multiculturele samenleving een feit is. Wij maken allemaal deel uit van die samenleving. Wij zijn als lid van die samenleving, als burger verantwoordelijk voor de kwaliteit van het leven van onze medeburgers.  In het bijzonder voor hen wier miskende verlangen en […]

Ik geloof in de Heilige Geest

Inleiding Vandaag is er een ‘mega-braderie’op de Middellandstraat. Ik beweeg mij tussen de mensen en ga aan de talloze kramen voorbij. Het weer is prachtig en de sfeer ontspannen. Er zijn zoveel verschillende mensen in geuren en kleuren dat het mij overweldigt. Het artikel over de Heilige Geest zit me een beetje dwars. Hoe blijf […]

Het nieuwe doen en denken

De achterstandswijken in Rotterdam kun je beschouwen als de laboratoria waar de veranderende samenleving gestalte krijgt. De meeste instellingen reageren op deze veranderingen via het z.g. buitenperspectief. Als je maar fysieke ingrepen doet, wordt het economische draagvlak vergroot. Als je meer blauw op straat stuurt wordt het rustig. De resultaten van deze ingrepen worden vaak […]

Het is zaliger te ontvangen dan te geven

Lezing gehouden voor de beweging van barmhartigheid. Vught november 2010 In deze lezing wil ik een bijdrage geven aan het nadenken over de kunst van het geven en nemen. Als het al een kunst is. Want geven en nemen staan in het spanningsveld van belangen. Belangen van mensen en groepen. Wat gebeurt er als deze […]

Exposure

Doel: De exposure is een methode om de context (de buurt of de instelling) en de mensen in die context, mede bepalend te laten zijn voor het ontwerpen van een dienst. Wat is de exposure? De exposure heeft tot doel om de omgeving( de stad, de straat, de publieke ruimte) en de bewoners zeggingskracht toe […]

28 januari 2021 Studieochtend ‘Presentie en community’

Studieochtend ‘Presentie en community’ 28 januari, 2021 Trainingscentrum Kor Schippers en Netwerk DAK nodigen je uit voor een studieochtend over Presentie, community, communitas – gemeenschapsvorming in en rond inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat. Deel uitmaken van een gemeenschap is voor mensen een belangrijke factor om weer regie te krijgen over het eigen leven. De studieochtend vindt plaats […]

‘Er stond bij mijn moeder altijd een pan met nasi op het vuur’

Inleiding         De titel van dit rapport is een uitspraak van Etjah Mahakena. Hij deed deze uitspraak tijdens ons eerste gesprek. Dat was in mei 2003. Toen kwam een aantal werkers uit de GGZ, Exodus, het maatschappelijk werk, de Reclassering, het buurtpastoraat en het straatpastoraat bij elkaar in Den Bosch. De reden voor deze bijeenkomst was […]

De maatschappelijke context

De Sloveens filosoof Slavoj Zizek introduceert in zijn denken het begrip ‘het reële’. Hij ontleent dit aan de psychoanalyticus Lacan. Hij is van mening dat als wij niet eerst het reële onder ogen durven zien, durven gewaar te worden, alle denken en doen in de lucht blijft hangen. Om uit te leggen wat hij met […]

De pastorale methode

Wij bevinden ons in de leefwereld van de mensen. De ontmoeting met de mensen is tot stand gekomen vanuit een verlangen of een belang van de mensen. Wij proberen dit verlangen en dit belang in de dialogische methode beter te verstaan. In deze dialoog zijn wij zelf voortdurend in het spel. Wij worden bepaald bij […]

Wonen nergens overal thuis

Met deze regels begint een lied dat bijna elke vrijdag in de Jozefkapel wordt gezongen bij de vieringen van het Straatpastoraat Den Haag. De woorden nergens en overal zijn omgedraaid, dat vinden de mensen van de straat meer passen bij hun realiteit! Ieder mens verdient aandacht, wat niet betekent dat iedereen die krijgt. Bovendien – […]

« Older posts