…Omdat het om mensen gaat !

agenda

 

* Eind januari wordt in den Haag weer een exposure-weekend aangeboden door Hogeschool Windesheim aan voltijdsstudenten theologie. Dineke Hoff en Marchien Timmerman (vakdocent Windesheim) begeleiden dit weekend

* Fokje Wierdsma zet in januari de supervisie voor studenten aan de Islamitische Universiteit voort. Voor de studenten. Ze leren dat er een andere methodiek ontstaat als je werkt vanuit de betrekking.

* In Transvaal Den Haag startte in september 2015 een kleine groep vrijwilligers huisbezoek bij mensen die sociaal geisoleerd leven. Geen hulpverlening maar aandacht en contact. Deze groep vrijwilligers kreeg afgelopen zomer een introductietraining (Joke Visser). 30 januari 2016 wordt de tweede groep vrijwilligers getraind.

* Stichting Leergeld Den Haag (verstrekking leermiddelen – computers, boeken en fietsen – aan kinderen van ouders die van een uitkering moeten leven): eind december trainde Joke Visser een groep medewerkers en stagiaires van stichting Leergeld Den Haag. Waarvan dromen zij voor hun organisatie? Hoe houdt de organisatie het “geven” persoonlijk? Hoe houd je je organisatie slagvaardig, eigentijds en gericht op kracht voor de kids! Persoonlijke dromen voor Leergeld, voor de kids, voor de jongeren…..

* De leerroute voor gevorderde werkers van Herman IJzerman wordt binnenkort afgerond. Herman start een nieuwe groep! Voor meer informatie bel Herman IJzerman (zie: team)

Een kleine groep straat- en buurthuispastores komt op 13 januari bijeen in het Stadsklooster in Den Haag om te reflecteren op hun werk in de marge van het bestaan.

 

* Voor woongroepen die vanuit gelovig motief present willen zijn in de wijk en van daaruit het leven willen delen met de wijkbewoners start Titus Schlatmann een intervisiegroep: Wat kom je tegen? Tegen welke vreugdes en vertwijfelingen loop je aan? Durf je die met ons te delen? Wie wil kan nog insteken! Bel Titus (zie team)

 

* De komende maanden werkt Titus aan:

Р coaching van wijkbewoners die actief zijn in zelfbeheergroepen;

Р begeleiding van besturen van inloophuizen en wijkcentra in [begeleid] zelfbeheer

– begeleiding van intervisie van coordinatoren die actief zijn binnen de Bij Boshardt-locaties van het LegerdesHeils;

 

Uiteraard kunnen bij de trainers/begeleiders/supervisoren persoonlijke afspraken worden gemaakt voor begeleiding op maat (zie team)