…Omdat het om mensen gaat !

28 januari 2021 Studieochtend ‘Presentie en community’

Studieochtend ‘Presentie en community’

28 januari, 2021

Trainingscentrum Kor Schippers en Netwerk DAK nodigen je uit voor een studieochtend over Presentie, community, communitas – gemeenschapsvorming in en rond inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat. Deel uitmaken van een gemeenschap is voor mensen een belangrijke factor om weer regie te krijgen over het eigen leven.

De studieochtend vindt plaats op donderdag 28 januari van 9.30 – 12.30 uur.

Programma
Derk Stegeman, directeur van Stek Den Haag en buurtpastor Titus Schlatmann reflecteren vanuit hun eigen invalshoek op ‘community’. Derk Stegeman schreef over gemeenschap in het boek Dat wonderlijke kerkasiel, naar aanleiding van het kerkasiel eind 2018 in de Bethelkapel. Hij verbindt de reacties van deelnemers op de doorlopende kerkdienst met beelden over pelgrimage. Titus Schlatmann reflecteert op de rol van de professional bij het tot stand komen van community van buurtbewoners. Beiden schreven dat voordat de coronacrisis uitbrak, die gemeenschap zo sterk onder druk zet.

Aan Thijs Tromp, bijzonder hoogleraar diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit, hebben we gevraagd om te reflecteren op deze bijdragen. Vervolgens gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. Hoe kunnen deze twee reflecties op community helpen bij het verhelderen van onze eigen praktijk?

Reflecteren
In Samen bouwen aan een dak, handreiking voor het werken met kwetsbare vrijwilligers wordt ‘gemeenschap’ genoemd als een belangrijk voorwaarde om weer ergens mee te doen. Het reflecteren over ‘gemeenschap’ of ‘community’ is een bezinning op onze eigen identiteit en kwaliteit van het werken met mensen.

Aanmelden
Meld je uiterlijk 22 januari 2021 aan via info@netwerkdak.nl. Na aanmelding ontvangt u de tekst van Presentie en community en een samenvatting van de reflectie van Derk Stegeman bij het kerkasiel. Wil je meer lezen? Bestel dan het volledige boek ‘Dat wonderlijke kerkasiel’ voor 10 euro bij Stek. Deelname is gratis.

Bekijk het volledige programma in de uitnodiging.

Meer informatie
Meer informatie bij Titus Schlatmann, titus.s@hetnet.nl 06-47442146, of Helma Hurkens, helmahurkens@netwerkdak.nl, 06-37192976.

Wanneer mogelijk houden we deze studiedag in Utrecht, maar waarschijnlijk wordt het een interactieve, online bijeenkomst. Deelnemers worden tijdig geïnformeerd.

Deze studieochtend is bedoeld voor beroepskrachten werkzaam in het buurtopbouwwerk, inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat.