…Omdat het om mensen gaat !

Present! En dan…

Ons Trainingscentrum Kor Schippers (TCKS) is een klein trainingscentrum met vier trainers/begeleiders die zelf ook werken in de aandachtsvelden waarin wordt getraind. We kennen de uitdagingen waar werkers, bestuurders  en vrijwilligers tegenaan lopen.

De methode van waaruit wij werken is die van het ervarend leren. Een van onze inspirators in het methodisch werken – in relatie met mensen – is prof.dr. K. Schippers (1925-1997).

Wij gaan in ons trainingswerk uit van heel de mens. De werker/ de vrijwilliger is gevormd door het leven, dat gegeven delen we met mensen uit onze doelgroepen.
In training/in begeleiding wordt de professional/de vrijwilliger zich meer en meer bewust van de eigen kwaliteit, van het al of niet verbonden zijn met de eigen bronnen.
Wat stuurt ons in het werk? Wat draagt ons in ons werk en hoe sluiten wij aan bij die – soms zo vreemde – ander?

Trainers/begeleiders bij TCKS zijn: Herman IJzerman, Fokje Wierdsma, Dineke Hoff-Smalbrugge, Titus Schlatmann en Rob van Waarde

Sinds 2010 heeft ons trainingscentrum de ANBI status.
Zie: onder de knop: Informatie