…Omdat het om mensen gaat !

Archive | Nieuws

artikel Erik Borgman: Je blootstellen aan Gods Geest

Oudewijkenpastoraat: je blootstellen aan Gods Geest Geplaatst door: Erik Borgman in Columns, Erik Borgman 6 juni 2017 Bij geloof en spiritualiteit denk je eerder aan een mooi geschreven gedicht of meeslepend muziekstuk dan aan een droog geschreven wetenschappelijke studie. Maar soms kan een analytische studie over geloof en spiritualiteit verder gaan dan alleen maar begrip […]

Exposure: de gift van het “niet weten”, Herman IJzerman

aanbod voor vrijwilligers met een speciale taak

Voor vrijwilligers “met bijzondere opdracht” in inloophuizen/kerk- en buurtplekken, bij straatpastoraat etc. heeft het trainingscentrum een eigen intervisie-aanbod. Sommige vrijwilligers springen er uit en vaak is het in ons werk in deze tijd  aan de orde dat delen van het werk moeten worden gedelegeerd (tijdgebrek door nieuw te ontwikkelen projecten, geld gebrek,  coordinatoren die uren […]

TCKS training aan de vrijwilligers van een voedselbank-uitgiftepunt

Vrijwilligers van uitgiftepunten van voedselbanken schrikken vaak terug bij het woord training. Zij doen hun werk in feite goed. Toch? Daar zijn wij bij Kor Schippers van overtuigd. De uitgiftepunten werken in heel verschillende contexten en er wordt goed en veel werk verricht. Onze ervaring bij deze trainingen is het grote belang van het delen […]

Besturen orienteren zich opnieuw

Besturen orienteren zich opnieuw in een veranderend maatschappelijk bestel en een vernieuwde WMO. TCKS geeft met regelmaat besturen van inloophuizen, buurt pastoraatplekken en kerk en buurtwerk training op de vragen van nu. de ervaring leert dat dit veel ontspanning oplevert voor de bestuurders en een betere aansluiting op het werk en bij de gasten