…Omdat het om mensen gaat !

Archive | Agenda

greep uit de agenda’s van de trainers

INZICHT IN EEN DEEL VAN DE AGENDA VAN DE TRAINERS/BEGELEIDERS VAN ONS TRAININGSCENTRUM Ook dit najaar volgde een groep deeltijdstudenten van de theologische faculteit van Windesheim een exposure-traject van een weekend. De studenten verbleven in het stadsklooster aan het Westeinde in Den Haag en stelden zich een weekend lang bloot aan de stad. Dineke Hoff […]