…Omdat het om mensen gaat !

aanbod voor vrijwilligers met een speciale taak

Voor vrijwilligers “met bijzondere opdracht” in inloophuizen/kerk- en buurtplekken, bij straatpastoraat etc. heeft het trainingscentrum een eigen intervisie-aanbod.

Sommige vrijwilligers springen er uit en vaak is het in ons werk in deze tijd  aan de orde dat delen van het werk moeten worden gedelegeerd (tijdgebrek door nieuw te ontwikkelen projecten, geld gebrek,  coordinatoren die uren moesten inleveren,  whatever) .

Dan is het fijn dat er vrijwilligers zijn die kunnen en willen inspringen. Zij krijgen een eigen taakomschrijving. Sommige van deze “vrijwilligers met bijzonder opdracht” nemen een spreekuur over, anderen begeleiden een aantal gasten of doen bezoekwerk. Weer anderen krijgen een beheersfunctie of doen het schuldhulpspreekuur. Uiteraard verschillend per locatie.

Deze vrijwilligers nemen dan ineens een andere positie in, hebben andere taken en bevoegdheden dan de “anderen”. Zij nemen een interessante tussenpositie in.

Vaak blijkt n.l. dat er meer gedelegeerd wordt dan werk alleen. Die vrijwilliger neemt een apart(re) status in, draagt een andere verantwoordelijkheid maar soms ook een andere bevoegdheid. Dat vraagt om communicatieve behendigheid naar een groep vrijwilligers waar hij/zij  zelf ook bij hoort en toch ook weer niet helemaal.

Die vrijwilliger werkt ook volgens de presentie-benadering maar is zij/hij daar mee bekend?

We willen een pilot starten voor deze vrijwilligers, eenpitters in hun organisatie die veel tijd, liefde en kwaliteit in hun werk stoppen.

Het werk delen met  vrijwilligers in vergelijkbare posities voedt de kwaliteit en verhoogt de arbeidsvreugde! Ook de eigen motivatie/bronnen kunnen worden besproken, dit blijft in de drukte van het werk vaak onderbelicht.

 

Jullie horen er binnenkort over op deze site!!