…Omdat het om mensen gaat !

Present! En dan…

Ons Trainingscentrum Kor Schippers (TCKS) is een klein, slagvaardig trainingscentrum met vijf trainers/begeleiders die zelf ook werken in de aandachtsvelden waarin wordt getraind. We kennen de uitdagingen waar werkers, bestuurders  en vrijwilligers tegenaan lopen.

De methode van waaruit wij werken is die van het ervarend leren. Een van onze inspirators in het methodisch werken – in relatie met mensen – is prof.dr. K. Schippers (1925-1997).

Trainers/begeleiders bij TCKS zijn: Herman IJzerman, Fokje Wierdsma, Dineke Hoff-Smalbrugge, Titus Schlatmann en Joke Visser

NIEUWS: Zeer onlangs verscheen op youtube een mooi filmpje: Exposure volgens Herman IJzerman. Zie hiernaast bij: Aktueel